Nasi Partnerzy:

VI Konferencja „Zielony Parasol” 

W sobotę 17 lutego 2024 roku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w
Krośnie odbyła się VI Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników "Zielony Parasol".
Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Polska Ekologia, wydarzenie zostało
Sfinansowane przez Fundusz Promocji Roślin Oleistych.
Na konferencję zaproszonych było wielu znamienitych gości i praktyków
pszczelarzy.

   Wydarzenie otworzył Pan Piotr Przytocki, prezydent Miasta Krosna, wskazując na
"zielone" działania miasta, w tym również na akcenty współpracy z pszczelarzami. W
imieniu uczelni przybyłych gości powitała dr hab. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS.

   Z prelekcją jako pierwsza wystąpiła prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan z Katedry
Chemii i Toksykologii Żywności Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykładem zatytułowanym
"Apiterapia z perspektywy pszczelarza". Zaprezentowała całą skalę pszczelich pożytków
wykorzystywanych w lecznictwie, dzięki naukowemu rozpoznaniu właściwości
fizykochemicznych miodu i innych produktów pszczelich.

  Z kolei dr Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krośnie
zaprezentował temat "Niedźwiedzie lubią miód - o relacjach między pszczołami, a ich
leśnym środowiskiem". Omówił zasady lokalizacji pasiek w lasach, stan drzewostanów
jodłowych pod kątem możliwości zbioru miodu spadziowego, przypomniał zagrożenia
płynące z rosnącej populacji niedźwiedzia w regionie. Nawiązał też do projektu "Pszczoły
wracają do lasu", realizowanego w Lasach Państwowych.

  Wiele praktycznych wskazówek dla pszczelarzy przekazał dr Jerzy Kuck (PANS w
Jarosławiu) przekazując swoje osobiste doświadczenia w prelekcji pt. "Nasadzenia drzew i
siew roślin miododajnych jako sposób powiększania bazy pożytkowej dla pszczół i
odbudowy obszarów zielonych". W części popołudniowej zebrani wysłuchali prezentacji
prof. dr hab. Anety Stracheckiej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) "Mechanizmy
odporności pszczół w kontekście funkcjonowania ciała tłuszczowego" i mgr inż. Dagmary
Zdańskiej (Instytut Weterynarii w Puławach) "Zakażenia wirusowe - realne zagrożenie dla
zdrowia rodzin pszczelich".

   W konferencji wzięło udział ponad 100 pszczelarzy, w tym również leśnicy parający
się takim zajęciem. Natomiast w wersji on-line uczestniczyło łącznie ponad 400 słuchaczy.
Głównym organizatorem było Stowarzyszenie "Polska Ekologia"; i Koło Pszczelarzy w
Krośnie. Wśród partnerów wydarzenia była również Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krośnie, Urząd Miasta Krosna oraz PANS w Krośnie.

   Mając na uwadze troskę o stan naturalnego środowiska, pszczelarze ekolodzy i
leśnicy przy okazji konferencji tematycznych zwracają uwagę na potrzebę stworzenia
wspólnej strategii ochrony i odbudowy środowiska naturalnego. 

   „Zielony Parasol” pozostaje wierny podstawowej strategii przyjętej podczas
tworzenia projektu. Działamy dwubiegunowo – sadzimy drzewa i krzewy, siejemy rośliny
miododajne, a także prowadzimy działalność edukacyjną, kładąc szczególny nacisk na
edukację dzieci i młodzieży, bo to oni w przyszłości będą decydować o kierunkach ochrony
środowiska naturalnego.

 

Link do konferencji na YOUTUBE:

https://www.youtube.com/live/VNUrRUVfI_M?app=desktop&si=3ufouzX41jsGTIc2

Program VI konferencji znajdziesz tutaj.

 

VI Konferencja „Zielony Parasol” Etap pierwszy

 

21 kwietnia 2023 roku odbył się pierwszy etap VI Konferencji “Zielony Parasol”.
Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna zorganizowaliśmy sadzenie
roślin miododajnych w Zakolu Wisłoka w Krośnie, w którym udział wzięli mieszkańcy i pszczelarze.
Dzięki pomocy dzieci z krośnieńskich szkół posadziliśmy wspólnie ponad 500 sadzonek drzew i
krzewów. Wzbogaciliśmy bioróżnorodność terenu i bazę pożytkową dla pszczół śnieguliczką, głogiem
jednoszyjkowym, kasztanem jadalnym, irgą błyszczącą oraz różnymi gatunkami lipy. Podczas
wydarzenia dzieci poznały funkcjonowanie rodziny pszczelej i posmakowały różnych odmian miodu
ekologicznego. Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem dla dzieci. Wydarzenie zostało
sfinansowane z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Fotorelacja z I etapu załączona poniżej:

 

V Konferencja Zielony Parasol

Data: 16-17 Grudnia 2022 roku

 

Link do YOUTUBE pierwszy dzień konferencji

https://www.youtube.com/watch?v=guAZHsdR4bs

Link do YOUTUBE drugi dzień konferencji

 
 
Program V konferencji znajdziesz tutaj.
 
 
            W dniach 16 – 17 grudnia odbyła się V Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników „Zielony Parasol”.

Problemy ochrony środowiska, ochrony zasobów leśnych i wodnych, zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich to nie tylko problem pszczelarzy, to tworzenie przyjaznego środowiska dla życia i zdrowia przyszłych pokoleń. Odejście od natury i degradacja środowiska, w którym żyjemy stało się najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia całego społeczeństwa.

            V Konferencja „Zielony Parasol” pozostaje wierna podstawowej strategii przyjętej podczas tworzenia projektu. Działamy dwubiegunowo – sadzimy drzewa i krzewy, siejemy rośliny miododajne, prowadzimy działalność edukacyjną, kładąc szczególny nacisk na edukację dzieci i młodzieży, bo to oni w przyszłości będą decydować o kierunkach ochrony środowiska naturalnego. Rosnące zainteresowanie działalnością „Zielonego Parasola” obserwujemy w naśladownictwie naszych przedsięwzięć. Otrzymujemy wiele pytań od różnych instytucji i stowarzyszeń odnośnie sposobów najlepszego wyboru działań proekologicznych.

            Materiały z naszych Konferencji mają coraz więcej odbiorców na serwisie YouTube. W mediach społecznościowych i prasie pszczelarskiej można spotkać wiele informacji o proekologicznych działaniach spod znaku „Zielony Parasol”. W dalszym ciągu pierwszy dzień naszej Konferencji poświęcamy „Apiterapii”, ponieważ ochrona naszego zdrowia jest priorytetem, a produkty pszczele są ogólnie dostępne i jeśli będą prawidłowo dobierane i przyjmowane, mogą się istotnie przyczynić do podniesienia kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Zależy nam bardzo na podniesieniu świadomości konsumentów odnośnie prawidłowego doboru, spożywania i dawkowania wszystkich produktów pszczelich.

W realizacji oprócz tematyki Apiterapii utrzymujemy trzy główne kierunki działania:

- Fitoremediacja – aby miasta, osiedla i wioski posiadały maksymalną ilość zieleni. Kierunek nasadzeń – drzewa i krzewy przyjazne dla pszczół. Bioróżnorodność jest najważniejsza, a eliminowanie niektórych gatunków np. Topoli jest nierozważne. Topola to najszybciej rosnące drzewo, które daje naszym pszczołom dostęp do najlepszego źródła propolisu. Nie ma złych drzew czy też roślin, zły jest brak roślin.

- Optymalne wykorzystanie pożytków rzepakowych i optymalne zapylanie tych upraw. Wyjaśniamy istotę wydajności miodowej i pyłkowej w zależności od warunków glebowych i klimatycznych, również co bardzo ważne, od odmiany posianego rzepaku. Jedna odmiana posiada wydajność 120kg/ha, inna może dać jedynie 20kg/ha.

- Lasy to cenne środowisko dla pozyskania przez pszczoły najwyższej jakości produktów wolnych od wszelkich zanieczyszczeń. Apelujemy do kolegów pszczelarzy – podejmijcie działania w tych kierunkach, nikt za nas nie zrobi tego w sposób prawidłowy. Chętnie dzielimy się doświadczeniem, słuchamy uwag i wskazówek pochodzących od wszystkich przychylnych naszym działaniom środowisk.

 

POPRZEDNIE EDYCJE:

 

IV Konferencja Zielony Parasol

Data: 17-18 Grudnia 2021 roku

Miejsce: Platforma on-line

 

Program IV konferencji znajdziesz tutaj.

 

III Konferencja Zielony Parasol

Data: 12 Grudnia 2020 roku

Miejsce: Platforma on-line

 

Program konferencji:

Prof. dr hab. Zbigniew Kołtowski - "Ochrona zasobów środowiska naturalnego, to ochrona pożytków pszczelich",

Prof. dr. hab. Małgorzata Dżugan - "Miód i produkty pszczele w Apifitoterapii",

Dr n. med. Arkadiusz Kapliński - "Produkty pszczele i miody odmianowe jako regulatory układu neuroimmunologicznego i hormonalnego u człowieka",

Dr Edward Marszałek – „Krzewmy krzewy – zapomniane krzewy polskich lasów i ogrodów”,

Prof. dr hab. Walerij Katerinczuk – „Aktualne problemy pszczelarstwa na przykładzie obwodu Czerniowskiego”,

Lek. wet. Piotr Kuś – „Zgnilec Amerykański widziany od strony kontroli i badań pasiek w terenie”.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i uczestnictwa w konferencji zostaną podane w najbliższym czasie.

Projekt Finansowany z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

 

Bardziej szczegółową informację znajdziesz tutaj.

 

 

II Konferencja Zielony Parasol

Data: 30 Marca 2019 roku

Miejsce: Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym

Organizatorzy i Sponsorzy:

Polska Ekologia, Koło Pszczelarzy w Krośnie, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, Nadleśnictwo Rymanów, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

  • Ponad 100 uczestników konferencji
  • Tematyczne wykłady pszczelarskie
  • Pokazy sprzętu pszczelarskiego

 

Meteriały z II konferencji znajdziesz tutaj.

 

I Konferencja Zielony Parasol

Data: 15 Marca 2019 roku

Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Organizatorzy:

Polska Ekologia, Koło Pszczelarzy w Krośnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, Urząd Miasta Krosno

Sponsorzy:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,

  • Około 200 uczestników wydarzenia,
  • Zaproszeni goście, przedstawiciele władz Państwowych i Samorządowych
  • Na otwarcie Konferencji koncert zespołu „Fairies”
  • Wykłady tematyczne
  • Kiermasz Certyfikowanych Produktów Ekologicznych
  • Konferencja poprzedzona uroczystym sadzeniem drzew miododajnych wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Krosna

 

Meteriały z I konferencji znajdziesz tutaj