Nasi Partnerzy:

Idea projektu

Mając na uwadze troskę o stan naturalnego środowiska, pszczelarze ekolodzy i leśnicy przy okazji konferencji tematycznych pragną zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia wspólnej strategii ochrony i odbudowy środowiska naturalnego. Opracowano ,a także wprowadza się w życie plan mający na celu ograniczenie oraz likwidację źródeł emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Należy równolegle stworzyć strategię, która przyczyni się do oczyszczania powietrza z substancji szkodliwych, zmniejszania ilości CO2 w powietrzu i dotleniania powietrza. Stworzenie systemu „Zielonego parasola” poprzez planowane nasadzenia odpowiednich drzew i krzewów oraz zazielenianie dużych obszarów zdewastowanych przez procesy cywilizacyjno – urbanistycznych jest koniecznością. Czyste powietrze i środowisko naturalne wolne od substancji toksycznych to podstawa do prawidłowego funkcjonowania wszystkich żywych istot na naszej planecie. Dla pszczelarstwa ochrona zasobów środowiska naturalnego to ochrona pożytków pszczelich.

 

Problemy ochrony środowiska, ochrony zasobów leśnych i wodnych, zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich to nie tylko problem pszczelarzy, to tworzenie przyjaznego środowiska dla życia i zdrowia przyszłych pokoleń. Odejście od natury i degradacja środowiska, w którym żyjemy stało się najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia całego społeczeństwa.

 

          „Zielony Parasol” pozostaje wierny podstawowej strategii przyjętej podczas tworzenia projektu. Działamy dwubiegunowo – sadzimy drzewa i krzewy, siejemy rośliny miododajne, prowadzimy działalność edukacyjną, kładąc szczególny nacisk na edukację dzieci i młodzieży, bo to oni w przyszłości będą decydować o kierunkach ochrony środowiska naturalnego. Rosnące zainteresowanie działalnością „Zielonego Parasola” obserwujemy w naśladownictwie naszych przedsięwzięć. Otrzymujemy wiele pytań od różnych instytucji i stowarzyszeń odnośnie sposobów najlepszego wyboru działań proekologicznych.

 

          Materiały z naszych Konferencji mają coraz więcej odbiorców na serwisie YouTube. W mediach społecznościowych i prasie pszczelarskiej można spotkać wiele informacji o proekologicznych działaniach spod znaku „Zielony Parasol”. W dalszym ciągu pierwszy dzień naszej Konferencji poświęcamy „Apiterapii”, ponieważ ochrona naszego zdrowia jest priorytetem, a produkty pszczele są ogólnie dostępne i jeśli będą prawidłowo dobierane i przyjmowane, mogą się istotnie przyczynić do podniesienia kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Zależy nam bardzo na podniesieniu świadomości konsumentów odnośnie prawidłowego doboru, spożywania i dawkowania wszystkich produktów pszczelich.

 

          Pomysł „Zielonego Parasola” narodził się w Krośnie. Warto więc wiedzieć, że w granicach administracyjnych miasta stacjonuje ponad 50 pasiek, posiadających ponad 600 rodzin pszczelich, zaś Koło Pszczelarzy w Krośnie liczy ponad 100 aktywnych członków. Doskonale układa się współpraca z włodarzami miasta – wspólne sadzenie drzew i krzewów miododajnych, wysiew łąk kwietnych to tylko część wspólnych działań. Miasto w ramach współpracy z pszczelarzami założyło pasiekę miejską, pełniącą bardzo ważną rolę poglądowo – edukacyjną. Zachęcamy wszystkich do naśladowania naszych proekologicznych działań.