Idea projektu

Mając na uwadze troskę o stan naturalnego środowiska, pszczelarze ekolodzy i leśnicy przy okazji konferencji tematycznych pragną zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia wspólnej strategii ochrony i odbudowy środowiska naturalnego. Opracowano ,a także wprowadza się w życie plan mający na celu ograniczenie oraz likwidację źródeł emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Należy równolegle stworzyć strategię, która przyczyni się do oczyszczania powietrza z substancji szkodliwych, zmniejszania ilości CO2 w powietrzu i dotleniania powietrza. Stworzenie systemu „Zielonego parasola” poprzez planowane nasadzenia odpowiednich drzew i krzewów oraz zazielenianie dużych obszarów zdewastowanych przez procesy cywilizacyjno – urbanistycznych jest koniecznością. Czyste powietrze i środowisko naturalne wolne od substancji toksycznych to podstawa do prawidłowego funkcjonowania wszystkich żywych istot na naszej planecie. Dla pszczelarstwa ochrona zasobów środowiska naturalnego to ochrona pożytków pszczelich.

Nasi Partnerzy: